Westfriese Omringdijksait

Fryske verbininge.

De Westfriese Deurloupers volgen het Groot-Frieslandpad naar Leer in Duitsland. (LAW14-wandelnet Amersfoort) Al een paar jaar geleden zijn ze begonnen in Bergen aan Zee en op de coronagolven van de laatste jaren hebben ze met stukjes en beetjes Westfriesland doorkruist. Deze zomer zijn ze vanuit de haven van Enkhuizen de plas overgestoken om vanuit Stavoren (Staveren, Starum) ‘Westlauwers Friesland’ in te trekken. Op de fiets: dat schiet meer op dan lopen. Het bracht ze voorlopig tot de Friese Aldegeaster Brekken, met de kerktoren van Blauhus op de horizon.

Aan de Noordzeekust van Zeeland in Nederland tot Helgoland voor Denemarken strekt zich een cultuurgebied uit dat op grond van verschillende gemeenschappelijke kenmerken (die soms teruggaan tot in de vroege middeleeuwen) een zekere mate van eenheid vormt. We hebben het over “Noordzeecultuur”, over “Groter-Friesland”,  “Groot-Friesland” en ook wel “Friesland in brede zin”. Het inspireerde de routemakers van Wandelnet in 2016 tot het uitstippelen van een “Groot-Frieslandpad”. Ten oosten van de Afsluitdijk worden er al veel langer initiatieven genomen om de verbondenheid te benadrukken van ‘De Zeven Friese Zeelanden’, een historische benaming die geldt voor de gebieden die door de Friezen werden bewoond:

  • West-Friesland – tussen IJ en Vlie
  • Westlauwers Friesland – tussen Vlie en Lauwers
  • Oostlauwers Friesland – tussen Lauwers en Eems
  • Oost-Friesland – tussen Eems en Jade
  • Butjadingen – tussen Jade en Wezer
  • Wursten en Hadeln – tussen Wezer en Elbe
  • Dithmarschen – tussen Elbe en Eider

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er aan de oostkant van het IJsselmeer sprake van hele concrete ‘interfriese contacten’.

In de regio Westfriesland, waar men wel al eeuwen vasthoudt aan de naam en eigenheid, is het identiteitsbesef de eigen grenzen nooit zo overstegen. Daar lijkt nu verandering in te komen. De Friezen ‘sykje oeral ferbining’, dus ook met de Noord-Hollandse regio met de verwarrende naam. (West-Friesland is immers het westen van de provincie Friesland en Westfriesland is al vanaf de middeleeuwen een regio met eigen cultuurkenmerken).

Zo kwamen vijf jaar geleden jonge Friezen met vlaggen getooid de Afsluitdijk over om met eigen ogen te zien waar in 1297 de Slag bij Vronen had plaatsgevonden: het Westfries broedervolk was hier op bloedige wijze door Hollanders vrij letterlijk in de pan gehakt. Een slag die altijd te pijnlijk was geweest om te gedenken, maar na ruim 700 jaar uit de vergetelheid werd gehaald, notabene door verre verwanten.(Lees eerder blog)

Met dit gebaar van verbinding is het niet gebleven. In mei j.l. waren enkele leden van het Westfries Genootschap te warskip op het eiland Helgoland voor het driejaarlijkse Friesendroapen (Friese ontmoeting). In een bont gezelschap van zo’n 200 Oost-, West-, en Noord-Friezen werden taal, cultuur en politiek een paar dagen centraal gesteld. Op het programma van dit jaar stond veel muziek, het laatste nieuws uit Fries onderzoek, discussies met politici, dansen, een Börte-boottocht, een kerkdienst en filmavonden. (De eerste ‘droapen’ vond al plaats in 1962 ).

En nu dus zijn Westfriese Deurloupers het IJsselmeer overgestoken. Met uitgestoken hand en getooid met vlaggen. Op zoek naar verbinding. Op naar Leer.

foto ©sjaak bos 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.