Westfriese Omringdijksait

Floris terug op Nuwendoorn

Vanaf hun oprichting in 2000 is Nuwendoorn voor de Deurloupers een speerpunt geweest. Plannen gemaakt en gedeeld, brieven gewisseld. In het najaar van 2007 lijkt het eindelijk zover: de “revitalisering” van de Nuwendoorn krijgt zijn beslag. In de aanloop daartoe worden alle bestaande bossages gerooid. De Westfriese Deurloupers vieren dit met een illegale zondagmiddagrazzia waarbij ze Floris V kortstondig laten opstaan op het terrein van zijn eigen dwangburcht. Op de vervallen putopstand laten ze een veelbetekenende daiku achter:

WAAR DE AARDE BRANDT 
VAN OPGEKROPT VERLEDEN
KRIJGT MEN NU DE GEEST