Westfriese Omringdijksait

18. Oorlogsdreigingen in de 18e eeuw

Tijdens het bestaan van de Republiek hebben er in West-Friesland geen directe oorlogshandelingen plaatsgevonden, maar de bewoners ondervonden wel de gevolgen van de vele oorlogen waar ze bij betrokken was. Vooral aan het einde van de 18e eeuw was er grote politieke onrust en bracht een Engels-Russische invasie militairen op de dijk.