Westfriese Omringdijksait

22. Dijkdoorsnijdingen in 20e eeuw

Behoefte aan verbeterde waterwegen en de toename van het auto- en treinverkeer leidde tot lokale en wegen- en kanalenplannen die tussen de Wereldoorlogen deels zijn uitgevoerd. (o.a. om werk te verschaffen) De Westfriese Omringdijk werd daarbij niet ontzien en op verschillende plaatsen opengelegd.