Westfriese Omringdijksait

04. Strijd tegen water

De regelmatige dreiging die uitging van grotere wateroppervlakten bij het bewoonbaar maken van het veen had de eerste aanleg van terpen, dijkjes en dammen tot gevolg.