04. Strijd tegen water

De regelmatige dreiging die uitging van grotere wateroppervlakten bij het bewoonbaar maken van het veen had de eerste aanleg van terpen, dijkjes en dammen tot gevolg.