Westfriese Omringdijksait

Historische kaart 1

Op onderstaand kaartje geven de grijze lijnen de huidige contouren aan van een deel van Noord-Holland.  Het ligt in die tijd nog bedekt onder een dik pak veen (paars) . Veen ontstond achter de zgn. strandwallen (geel),  waar op stilstaand water wilde plantengroei mogelijk was. Het afsterven van die planten leidde tot de veenaanwas. Vanaf ca. 1000 v. Christus had zich zo een aaneengesloten veengebied van België tot in Denemarken gevormd. Van menselijke bewoning was in deze periode nauwelijks sprake.