Westfriese Omringdijksait

09. Voltooiing van de Omringdijk en de waterstaatkundige organisatie t.b.v. onderhoud en herstel

Het bestaan van de ringdijk verplichtte al degenen die er het genot van hadden tot een gedeelde zorg voor onderhoud en herstel. Floris V legde al de fundamenten voor een degelijke en eerlijke organisatie daarvan. Vroegste vormen van waterschap.