Westfriese Omringdijksait

02. Eerste veenontginningen

Veenontginningen (met zijn karakteristieke lange kavelpatronen) maakten het gebied vanaf de vroege middeleeuwen bewoonbaar en geschikt voor landbouwactiviteiten door ‘vrije friese boeren’.