Westfriese Omringdijksait

Startsein meerjarenplan Westfriese Omringdijk

HOORN – Het aannemen van een nieuwe cultuurnota in november van het vorig jaar heeft een eerste follow-up gekregen. De provincie Noord-Holland, gemeenten, het Waterschap, het Westfries Genootschap en diverse andere organisaties gaven op woensdag 18 maart j.l. in schouwburg ’t Park in Hoorn het startsein voor het meerjarenprogramma “Westfriese Omringdijk.” Dit programma richt zich op behoud en ontwikkeling van de dijk en het vergroten van de toegankelijkheid. Er wordt gedacht aan diverse publieksactiviteiten op en rond de dijk, met kunst, cultuur en recreatie. De eerste activiteiten werden gepresenteerd. Een ideeënprijsvraag “de Verbinding”, die de dijkcoupure bij Schagen betreft en is bedacht door cultuurclub de Westfriese Deurloupers, is gestart, net als een nieuwe website. In mei wordt het kunstproject “Waakzaam” in Niedorp gepresenteerd en deze en volgende zomer zal “Karavaan” de dijk aandoen. Op 15 november jl. werd door de Provinciale Staten van Noord-Holland unaniem de nieuwe cultuurnota “Cultuur op de kaart” aangenomen. Daarin nemen “de dijken” in het algemeen en de Westfriese Omringdijk in het bijzonder een belangrijke plaats in. Leidende thema’s voor de nota zijn Levend verleden (met als doel het behouden en promoten van het Noord-Hollands erfgoed), Genieten en meedoen (om meer bewoners en bezoekers actief en passief te laten deelnemen aan cultuur) en Mooi Noord-Holland (met als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland door de inzet van culturele en cultuurhistorische waarden). De opname van de WestfrieseOmringdijk in de provinciale plannen is bedoeld om de Omringdijk beter te positioneren. Hij wordt hiermee erkend als het belangrijkste cultuurhistorische element van de regio. In samenwerking met de regio zal verder een “beeldkwaliteitsplan” worden ontwikkeld. Doel van dit “beeldkwaliteitsplan” (BKP) is het veiligstellen van de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gedeputeerde Baggerman benadrukte het belang van de samenwerking:”Deze prachtige en uitdagende dijk gaat ons allemaal aan.”