Westfriese Omringdijksait

Omringdijk terug aan de oostzijde van Hoorn?

HOORN – De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland heeft een beroep gedaan op de provincie Noord-Holland. De herkenbaarheid van de Westfriese Omringdijk aan de oostzijde van Hoorn moet verbeterd worden, vindt men. Ter hoogte van het industrieterrein Hoorn 80 is de dijk prominent aanwezig, maar richting Oosterpoort vervaagt het profiel en "kwijnt de dijk weg ". Op het punt van die markante toegang tot de stad is het dijklichaam nauwelijks zichtbaar en binnen de stadsgrenzen resteert van de dijk "weinig meer dan een vermoeden", aldus voorzitter Mieke Peetoom in een brief. Volgens haar zijn er drie oorzaken aan te wijzen voor de slecht zichtbare dijk. Zo maakt de dijkweg ter hoogte van de Oosterpoort een knik, waardoor het ten onrechte lijkt of de dijk er ook een knik maakt. Ook de pal naast de dijk gelegen Willemsweg doet afbreuk aan het dijklichaam. ten slotte is het gebied aan de buitenzijde van de Omringdijk behoorlijk aangetast. De Stichting voor Landelijk Schoon WF wil dat de dijkweg weer recht wordt doorgetrokken en dat de Willemsweg eveneens wordt aangepast om het talud van de dijk beter tot zijn recht te laten komen. Omdat het Hoogheemraadschap al concrete plannen heeft om de dijk te versterken, hoopt de stichting dat een betere profilering van de Omringdijk bij die werkzaamheden meegenomen kan worden. Het verzoek sluit aan bij plannen van de provincie waarin eerder al werd uitgesproken dat de herkenbaarheid van de Omringdijk in stedelijke gebieden verbeterd moet worden, met name in Alkmaar. Hoorn hoort daar ook bij, vindt de Stichting.