Westfriese Omringdijksait

Onteigening voor dijkversterking

WIJDENES – Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het Rijk gevraagd over te gaan tot onteigening van een strook grond die nodig is voor de dijkversterking tussen Hoorn en Enkhuizen. De Westfriese Omringdijk tussen Enkhuizen en Hoorn wordt versterkt. Op de plek waar de gebroeders Perry, Jan en Jeroen Doodeman uit Wijdenes weiland hebben, ten westen van de kruising Oosterleek-Zuiderdijk, is de dijk niet stabiel genoeg. Dat wil het hoogheemraadschap oplossen met een binnendijkse steunberm en een verhoging van de kruin. Hiervoor is zo'n 1000 vierkante meter van het aangrenzende land nodig. Met de grondeigenaren komt het hoogheemraadschap er niet uit. Jan Doodeman: ,,Ze bieden een paar euro per vierkante meter. Dat is natuurlijk helemaal niks.''