Westfriese Omringdijksait

Overhandiging petitie ‘Hoorn wil zijn dijk terug’

HOORN – 'Doorpakken met het werk aan de Zuiderdijk!' Dat was de boodschap van de petitie 'Hoorn wil zijn dijk terug' die de heer Stuijfbergen vandaag overhandigde aan hoogheemraad Kees Stam. Een signaal dat het hoogheemraadschap ter harte neemt. Hoogheemraad Kees Stam herkent zich in de petitie: "We snappen dat mensen vinden dat het lang duurt. Het versterken van een dijk is ingewikkeld en moet zorgvuldig gebeuren, dus dat kost tijd. Maar we begrijpen dat de dijk ook een plek is waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Daarom spannen we ons in om zo snel mogelijk weer een sterke en veilige dijk terug te kunnen geven aan de gebruikers."

De achterstand die eerder is opgelopen door onder andere het weer en de vondst van asbest haalt de aannemer van het hoogheemraadschap in door op meer plekken gelijk-tijdig aan het werk te gaan met meer mensen en meer machines. Ook in de bouwvak is doorgewerkt. Hiermee kan de dijk zo snel als mogelijk weer aan de gebruikers worden teruggegeven; dit sluit aan bij de wens van de indieners van de petitie.
Dit jaar is de Zuiderdijk nog het toneel voor grootschalige werkzaamheden. Het werk dat tot nu toe vooral buiten Hoorn te zien was, schuift op naar Hoorn. Nabij het dierenasiel is de afgelopen weken een sleuf gegraven door de dijk, waar in de komende weken kabels en leidingen veilig door de waterkering worden gelegd.  Met kranen, dumpers en shovels wordt grond verzet. In totaal lost de aannemer dit jaar in Hoorn nog 100.000 m klei. (ruim 5000 vrachtwagenbewegingen) Te vergelijken met een toren van 100 meter klei op de Roode Steen in Hoorn! In september gaat men ook hier volop aan de slag met het verwijderen van de wegfundering, het aan de noordkant deels afgraven en aan de zuidkant verbreden en ophogen van de dijk. De sloot langs de Willemsweg wordt verplaatst en met duikers aangesloten op de bestaande afwatering. Bij het tankstation komt een damwand. Nog dit jaar wordt een gedeelte van het fietspad op het dijktalud en de dijkweg aangebracht.Tot medio 2012, zo is de planning, vindt het afrondende werk plaats, zoals het inzaaien van de dijk en het aanbrengen van een laatste laag asfalt.