Westfriese Omringdijksait

Werk aan Zuiderdijk bij Schellinkhout weer gestart

HOORN – Sinds vorige week is onze aannemer weer aan het werk aan de Zuiderdijk. Vanwege de natte grond, de kerstperiode en de vorst lagen de werkzaamheden de afgelopen twee maanden stil.

Wat moet er nog gebeuren aan de Zuiderdijk?
De komende maanden brengen we overal op de dijk teelaarde aan. De bermen langs de wegen worden aangelegd en ingezaaid, de afritten worden netjes op de dijk aangesloten en de dijkweg wordt voorzien van nog een aantal lagen asfalt. Langs de kwelsloten komen beschoeiingen en hier en daar gaan steenzetters aan de slag om de bekleding van noordse stenen aan de buitenkant van de dijk aan te vullen. Ter hoogte van de Zuider-uitweg wordt de kruin van de dijk verhoogd. Als laatste plaatsen we verkeersborden en brengen we belijningen op de weg aan.
 
Natuurgebied Schellinkhout
Onze aannemer werkt sinds vorige week aan de dijk langs het natuurgebied De Nek, tussen Schellinkhout en Wijdenes. Dit deel van de dijk moet voor half maart gereed zijn in verband met de start van het broedseizoen. We willen en mogen met ons werk geen broedende vogels storen.
 
Werkzaamheden Hoorn
Vanwege de natte grond kunnen we nog niet starten met het aanbrengen van klei aan de binnenzijde van de dijk in Hoorn. Hiermee starten we zodra de grond droog genoeg is. Half december jl. is de fundering van fietspad aangelegd. Zodra die voldoende is ingeklonken, wordt het fietspad geasfalteerd. Dit is naar verwachting komend voorjaar het geval.
 
Asfalteren dijkweg in voorjaar
De dijkweg is voor de kerst voorzien van een eerste laag asfalt. In het voorjaar starten we met het asfalteren van de overige lagen. Mocht het eerder kunnen, dan starten we eerder. Maar zorgvuldigheid gaat ons boven snelheid. Totdat de definitieve laag asfalt, de belijning en verkeersborden rond de zomer 2012 op de dijkweg aangebracht zijn, blijft de weg gesloten. Want het terrein is nog een bouwplaats waar nog volop gewerkt wordt. Zodoende mag alleen bestemmingsverkeer van de dijkweg gebruik maken. De weg is onvoldoende veilig tot het moment dat deze wordt opengesteld.