Westfriese Omringdijksait

Oefenen voor gevaar van dijkdoorbraak

HOORN – Vandaag (4 maart 2011)  vindt op de Zuiderdijk een calamiteitenoefening plaats. De nagespeelde calamiteiten zijn een buitendijkse dijkafschuiving en een lekkende inlaat (pijp waardoor water vanuit het Markermeer het binnenwater in kan stromen). Voor een deel van de deelnemers is de oefening een verrassing. Zoals een calamiteit in het echt is. Het doel is om met een aantal operationele  partijen – bemanning van het Actiecentrum, twee HHNK veldteams, medewerkers van de gemeente Drechterland, medewerkers van de Veiligheidsregio, politie en brandweer – te oefenen met de voorbereiding en uitvoering van maatregelen om de calamiteit te bedwingen.  Het feit dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mee-oefent is een goede  kans om de samenwerking met de veiligheidsregio te verstevigen.