Westfriese Omringdijksait

Schellinkhouterdijk blijkt vervuild met asbest

HOORN – De grond waarmee de Schellinkhouterdijk in Hoorn in het verleden is opgehoogd, blijkt vervuild met asbest. Dit blijkt uit onderzoek dat het Hoogheemraadschap heeft laten doen. Het gaat om niet-hechtgebonden asbest. Het betreffende deel van de dijk is maandag afgedekt. Daarnaast zijn hekken geplaatst over één kilometer en zijn er waarschuwingsborden geplaatst om te voorkomen dat mensen het gebied kunnen betreden. Niet-hechtgebonden asbest heeft als risico dat asbestdeeltjes in de lucht kunnen komen bij verstuiven van de grond. Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als ze worden ingeademd.  Eerder werd al bekend dat het schap aanwijzingen had over vervuilde grond op dit deel van de Omringdijk. Nu de vervuilde toplaag is weggehaald, is duidelijk dat er met asbest vervuilde grond is gevonden. Tot hoe diep deze vervuiling is doorgedrongen, is nu onduidelijk. Het is onbekend hoe de asbest vroeger op en om de dijk terecht is gekomen. Het schap heeft omwonenden laten weten waarom er extra hekken zijn geplaatst en dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan. De hekken zijn bedoeld om fysiek contact tussen mensen en de asbestdeeltjes te voorkomen. Opzet is dat alleen de dijk ontoegankelijk wordt: het erachter gelegen Julianapark is gewoon open. Of de aangetroffen asbest in Hoorn gevolgen heeft voor de planning van de dijkversterking in Hoorn is nog niet te zeggen. Daarover zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden geven.