Westfriese Omringdijksait

Maantjesland provinciaal archeologisch monument

HAARLEM – GS hebben besloten het terrein ‘Maantjesland’ bij Aartswoud (gemeente Opmeer) aan te wijzen als provinciaal archeologisch monument. Voor Maantjesland betekent dit dat de archeologische resten in de grond bewaard blijven. Het terrein Maantjesland ligt in de Braakpolder direct aan de Westfriese Omringdijk. Recent veldonderzoek heeft uitgewezen dat het terrein een nederzettingspatroon uit de Late Steentijd  (2500 v. Chr) bevat. Er zijn restanten van boerderijen, mogelijke bijgebouwen, akkers en gebruiksvoorwerpen gevonden. Hierdoor heeft Maantjesland een zeer hoge archeologische waarde. Het beleid van de provincie Noord-Holland is primair gericht op het behoud van archeologische waarden op de vindplaats. Voor Maantjesland betekent dit dat de grondwaterstand in het gebied wordt verhoogd met 30 cm, dat er compenserende waterberging komt en dat het beheer intensiever wordt. De totale kosten bedragen 356.966 euro. De provincie Noord-Holland had al drie provinciale archeologische monumenten:  het gebied rond Kronenburg in de gemeente Castricum,  een terrein in Bakkum (Bleumerweg) en Uitgeest (Uitgeesterbroek).