Westfriese Omringdijksait

Herstel Nuwendoorn kan schade aanrichten

HARENKARSPEL – Het plan om op korte termijn het kasteelterrein in Eenigenburg op te knappen is van tafel geveegd door het onderzoeksbureau dat de provincie voor deze klus had ingeschakeld. Dit op advies van Frans Diederik, het archeologisch geweten van de Noordkop.De werkzaamheden zouden er onder meer uit bestaan dat de fundering van de oude dwangburcht zou worden beschermd, het kasteelterrein opgeknapt, de opstallen 'vandaalproof' zouden worden gemaakt en er een uitkijktoren zou komen.
Diederik vindt het bijzonder onverstandig om wat voor werkzaamheden dan ook op het terrein uit te voeren, zonder alle uitkomsten van vorige onderzoeken te kennen. Nu gewoon maar beginnen met wat voor verbeterarbeid dan ook zou grote schade met zich mee kunnen brengen voor andere, nog aanwezige archeologische waarden op het kasteelterrein.
Onderzoeksbureau Hollandia archeologie BV schrijft in een rapport aan de provincie eerst de zoekgeraakte resultaten in het archief op te sporen van de velddocumentatie van de kasteelopgraving uitgevoerd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hiermee lijkt een nieuwe aflevering toegevoegd aan de soap rond de restauratie van de restanten van deze dwangburcht van Floris V, die nu al jaren ligt te verpieteren tussen hoge bossages aan de voet van de Westfriese Omringdijk. Misschien wel typerend voor een land waar de moord op Floris V wordt herdacht met een ingegraveerde stoeptegel en zijn dwangburcht in Harenkarspel met een viltstift op een paal wordt aangeduid.