Westfriese Omringdijksait

Feestelijke opening waterbergingsproject Twisk

TWISK – In de traditionele strijd tegen water lijkt een kentering te zijn gekomen nu op steeds meer plaatsen het water juist de ruimte krijgt waar het voorheen met man en macht buiten de dijk werd gehouden. Op donderdag 22 december openden Patrick Poelmann, Gedeputeerde Water van de provincie Noord-Holland en hoogheemraad Cees Mantel, portefeuillehouder Water, het waterbergingsproject Twisk. Een project waarbij circa 140.000 m3 grond van 38 hectare land is afgegraven. Bij hevige regenval kan het land nu gebruikt worden als waterbergingslocatie. De genodigden werden ontvangen op ’t Twiskerslot en gingen daarna per bus naar de waterbergingslocatie. Op de locatie werd, begeleid door theatergezelschap Odd Enjinaers, op ludieke wijze de opening verricht. Het hoogheemraadschap werkt hard aan het op orde brengen van het watersysteem voor de toekomst. Cees Mantel benadrukte in zijn toespraak dat dat hard nodig is, gezien de te verwachte klimaatsveranderingen. In Twisk kan het hoogheemraadschap in geval van hevige regenval binnen 12 uur zo’n 110.000 m3 water bergen. De provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap en de gemeente hebben intensief met elkaar samengewerkt bij het tot stand komen van het project. Met de oplevering van het project Twisk is naast de noodzakelijke waterberging, een prachtig gebied gecreëerd waarin de natuur zich verder kan ontwikkelen. Wandel- en fietspaden stellen recreanten in staat hiervan te genieten. De verwachting is dat de berging gemiddeld eens in de vijf jaar gebruikt gaat worden. Verspreid over West-Friesland zijn er meerdere vergelijkbare waterbergingslocaties ingericht, zoals de Groene Pade en Geestmerambacht.