Westfriese Omringdijksait

Hommeles rond nieuw Omringdijkboek

HOORN – “Zonder de Omringdijk geen Westfriezen en geen Omringdijk zonder Westfriezen. De dijk is onderdeel van de Westfriese ziel”. Met deze woorden nam de dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Monique de Vries, op 15 november het eerste exemplaar in ontvangst van het boek “De West-Friese Omringdijk- geschiedenis van een monument. “ Aan de presentatie was een korte campagne voorafgegaan die helemaal past in deze tijd, waarin vooral hypes de toon aangeven. Beoogde initiatiefnemers, schrijvers, een uitgever: ze rolden boos over elkaar heen in de plaatselijke pers. Leslie Leijenhorst uit Arnhem ontbreekt daarom op het feestje: hij vindt dat uitgever Ben de Croock pronkt met zijn veren. Leijenhorst nam twee jaar geleden zelf het voortouw om een nieuw standaardwerk te maken. ,,Ik had al flink wat literatuuronderzoek gedaan en ik ben naar De Croock gestapt met het plan. Ik heb het projectvoorstel geschreven, op basis waarvan we onverwachts riante subsidies kregen. ,,Het is inderdaad dit voorjaar helemaal fout gegaan'', reageert De Croock, zelf woonachtig in Hoorn. ,,Maar dat van die subsidies, die heb ik toch echt zelf geregeld. Leijenhorst wilde uiteindelijk alles bepalen. Op die manier kan je geen boek maken. Vandaar dat we uit elkaar zijn gegaan. Maar je kan niet een boek pikken dat niet eens geschreven is: wij hebben het gewoon opnieuw gemaakt. En dan beter.'' (NHD) De Croocks' Uitgeverij Uniepers benaderde daarvoor Ruud Spruit, directeur van het Westfries Museum in Hoorn, oud-directeur Robert Ballot van Uitwaterende Sluizen, Jan Stobbe en kunsthistoricus Geeske Bakker, waarmee hij een team had dat de klus kon afronden. Het resultaat wordt al "het nieuwe standaardwerk" over de Omringdijk genoemd. Hoe anders was het allemaal in 1974 toen “In de ban van de dijk.“ van J.J. Schilstra, tot op heden beschouwd als HET standaardwerk, in de boekhandel verscheen. Maar dat was 31 jaar geleden en tijden zijn duidelijk niet meer zoals ze waren. Er zijn ook nieuwe inzichten over de historie van de dijk. Dit en een grote hoeveelheid nieuw opgespoord beeldmateriaal in de vorm van tekeningen en prenten, rechtvaardigde volgens uitgever de Croock (Unipers) het verschijnen van een nieuw "standaardwerk". Het vertelt de interessante historie van de ‘daik’. De auteurs belichten de archeologie van het gebied en de ontstaansgeschiedenis, bouw en techniek van de dijk. Maar ook de politiek-bestuurlijke achtergronden, de militaire-strategische functie en de dwangburchten die Floris V langs de dijk liet bouwen komen aan bod.