Westfriese Omringdijksait

Westfriese dijken erg zwak

EDAM – In een kort geleden gehouden waterschapsvergadering is naar voren gekomen dat West-Friesland, en met name de regio Enkhuizen, groot overstromingsgevaar loopt. De Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Hoorn is op veel plaatsen te zwak om extreem hoge waterstanden in het Markermeer te keren. Hoewel de kans op een dijkdoorbraak hier op papier eens in de tienduizend jaar is, zijn er dijkvakken waar de kans op een calamiteit eens in de dertig jaar is. Bij Broekerhaven bijvoorbeeld is de dijk 2,60 meter te laag. Hoewel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de plannen voor versterking helemaal klaar heeft liggen zegt de staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) de komende jaren geen geld te hebben om het project te financieren. Het algemeen bestuur van Noorderkwartier is onthutst. Dijkgraaf De Vries bestijdt het vermeende geldgebrek: "De staatssecretaris heeft genoeg geld op de plank liggen. Ze moet aan de Markermeerdijk een hogere prioriteit geven. Wij zijn bereid daarvoor te vechten. Op zijn minst moet er snel geld komen om een begin te kunnen maken. We moeten de mouwen opstropen om een ramp te voorkomen."