Westfriese Omringdijksait

Dijkversterkingsproject Medemblik – Enkhuizen afgerond

MEDEMBLIK – Met het plaatsen van een aantal "laatste stenen" in de dijk is de versterking van het dijktraject Medemblik – Enkhuizen officieel gereedgekomen. Met dit project is de waterkerende functie van de IJsselmeerdijk voor de komende 50 jaar weer op orde. Het project is tot stand gekomen na eendrachtig samenwerken van Provincie, Rijk en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in nauw overleg met bewoners en belanghebbenden. Met het sterker maken van de dijk is ook gezorgd voor behoud en soms versterking van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.