Westfriese Omringdijksait

Deltacommissie: Dijken omhoog en kust breder

DEN HAAG – Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moeten de dijken worden verhoogd, omdat mogelijk de helft niet voldoet aan de veiligheidseisen. Verder moet het waterpeil in het IJsselmeer met anderhalve meter omhoog, de Noordzeekust worden verbreed en de Oosterschelde weer open. Zo luidt het advies van Deltacommissie II gisteren aan het kabinet. Het advies van de Deltacommissie oogst alom lof. Tweede Kamerfracties en maatschappelijke organisaties zijn zeer te spreken over de wijze waarop de commissie de dijken wil verhogen en de Noordzeekust verbreden. Premier Balkenende belooft de handschoen direct op te nemen. Het kabinet komt volgend jaar met een Deltawet waarin het de financiering van de plannen regelt. Ook milieuorganisaties zijn overwegend positief over het rapport. Natuurmonumenten maakt zich wel zorgen over het plan om het waterpeil in het IJsselmeer te verhogen. De belangenclub vreest dat veel vogels daardoor hun broedplaats op buitendijks land verliezen. De aanbevelingen hebben zeer grote gevolgen voor Noord-Holland. De Noordzeekust zou tot 2050 met extra zand belangrijk moeten aangroeien, hetgeen gevolgen zal hebben voor de badplaatsen, maar ook voor het Waddengebied. Verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer zou nodig zijn om de hoeveelheid zoet water in de toekomst te garanderen. Door de verwachte zeespiegelstijging stroomt er namelijk via de rivieren meer zout water landinwaarts. De geleidelijke verhoging met maximaal anderhalve meter zou betekenen dat veel van de huidige buitendijkse recreatie aangepast dient te worden. De Commissaris van de Koningin Harry Borghouts wil snel met het ministerie om tafel om de gevolgen maar ook de mogelijkheden van de plannen te bespreken.