Westfriese Omringdijksait

Creatieve oplossingen voor het verbinden van Schager coupure

SCHAGEN – De ideeënprijsvraag rond "het "Gat van Schagen ", die eind vorig jaar door de Westfriese Deurloupers werd geïnitieerd en in dit voorjaar door de gemeente Schagen en de Provincie Noord-Holland voortvarend overgenomen, is deze maand afgerond. Een vakjury met verschillende deskundigen en belanghebbenden heeft een keuze gemaakt uit het werk van zes geselecteerde ontwerpers, waarvan men vond dat die van een buitengewoon hoge kwaliteit waren. Ook kwam de jury tot de conclusie dat creatieve oplossingen voor de overbrugging van het kanaal veelal op technisch bijzonder lastige oplossingen stuitten, die op termijn de nodige problemen en onderhoudskosten zouden kunnen opleveren. Uiteindelijk is 'bijna unaniem' gekozen voor het ontwerp van de friese Rein Hofstra. " Zowel het respect voor cultuurhistorie als de technische functionaliteit maken dit ontwerp tot een winnaar." aldus de jury. Er was een tweede prijs voor een duurzaam pontjesontwerp van de Zaanse Ellen Holleman.   Er is een intentie om de verbinding ook te gaan uitvoeren, waarbij de provincie, het waterschap, de gemeente Schagen en het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord nauw zullen samenwerken. De Schager wethouder en tevens jurylid Jan Bouwes zei dat geen tijdstip voor zo'n uitvoering kan worden genoemd. " We gaan eerst om tafel voor een projectplan en een toetsing van de financiële haalbaarheid." Een vertegenwoordiger van cultuurclub De Westfriese Deurloupers reageerde hierop alsvolgt: " Volgens een oud en wijs westfries spreekwoord gaan herezaken strekkend, maar wij zullen zeker de vinger aan de pols houden. Deze plannen mogen niet in een onderla verdwijnen. Die verbinding moet er wat ons betreft komen."