Westfriese Omringdijksait

Archeologie van de Westfriese Omringdijk

DE WEED-
Twee weken geleden moest vanwege het slechte weer in Schellinkhout de avond van de Open Dijk Dag worden afgelast. Nu is er een herkansing! Tevens krijgen geïnteresseerden nu een veel ouder en totaal ander dijkprofiel te zien! Na een maand van intensief onderzoek wordt nu door ADC Archeoprojecten een vijfde sleuf door de dijk gegraven. Deze ligt in de Zuiderdijk langs het dorp De Weed ten zuidoosten van Venhuizen. De sleuf is morgen op de juiste diepte.
Bij Schellinkhout was een inlaagdijk te zien bestaand uit klei. Dit nieuw opgegraven stuk van de dijk bevat in elk geval een restant van de wierdijk en een middeleeuwse fase waarin diverse zoden werden gebruikt. Ook is houtwerk en restanten van een paalwering te zien. Tevens wordt het veenkussen onder de dijk verwacht. Mogelijk gaat dit deel van de dijk terug tot de periode van de 13de eeuw.