Westfriese Omringdijksait

Vogelobservatiehut ten prooi aan vandalen

ANDIJK – Waar ooit de ongetemde Zuiderzee voortdurend happen uit het land nam, zijn sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 de rollen omgekeerd. Op verscheidene plaatsen langs de IJsselmeerdijk (voor Wervershoof en Andijk) is het land begonnen het water te veroveren. Er zijn buitendijks flinke stukken land aangegroeid. Slib hoopte zich op in de rustige oeverzones zodat rietkragen zich konden vestigen. Kraag werd veld en verlanding was het gevolg. Het aardige van dit soort aangroeisels is dat ze een pure wildernis zijn, waar allerlei dieren en vogels zich heel goed thuis voelen. De buitendijkse rietjungle bij Kerkbuurt inspireerde Staatsbosbeheer tot een “vooroeverplan”. Men bedacht over een lengte van zes kilometer, tussen Onderdijk en Andijk, een rijk mengsel van ruige natuur en recreatiemogelijkheden. Dit resulteerde behalve in wandelpaden, picknickbanken en speelweides ook in een vogelkijkhut met uitzicht op het “bankig riet” en haar bewoners: ’s Zomers klinken er o.a. de liedjes van rietzangers, karekieten en blauwborsten. ’s Winters wemelt het er van de watervogels. Door het dorre riet buitelen de baardmannetjes en altijd is er de jagende Kiekendief………echter… Helaas is de door Staatsbosbeheer gebouwde vogelobservatiehut van meet af aan mikpunt geweest van vandalen, die steeds alles wat los en vast zat wisten te verwijderen. In april 2002 bereikten de gebeurtenissen hun dieptepunt, toen de hut in de fik werd gestoken. De daders zijn inmiddels gelukkig gepakt en Staatsbosbeheer heeft een schadeclaim ingediend. Deze schade wordt geschat op ¤ 23.000 euro. Er komt nu een vervangende voorziening die zal bestaan uit een soort wal met kijkgaten.