Westfriese Omringdijksait

Historisch dijktracé afgegraven

ONDERDIJK – "Bij het bewandelen van de Omringdijk van Andijk naar Medemblik troffen wij tot onze stomme verbazing achter Onderdijk een volledig weggegraven dijkstuk aan.", aldus twee ontgoochelde leden van cultuurclub De Westfriese Deurloupers. "Palen en natuursteenmateriaal lag ruw opgetast langs de door grootmaterieel getrokken littekens. Onbegrijpelijk dat het de Provincie en de Waterschappen hier gaat om dijkversterking, zoals we van de borden lazen. Zal hier, achter de beschutting van de Vooroever en met de onzichtbare maar geruststellende aanwezigheid van de Afsluitdijk aan de einder , nu echt sprake zijn van een risicovolle situatie? Of voldeed de eeuwenoude dijk gewoon niet aan de eisen van de moderne recreant? En krijgen we een multifunctionele dijk met fiets-, wandel-, skeeler- en skatemogelijkheden met voorzieningen voor dagtoeristen, hengelaars en birdwatchers? " Ook wij (red.) tasten wat betreft de intenties van dit project tot op heden nog in het duister.