Westfriese Omringdijksait

Harenkarspel loopt Vikingsubsidie mis

HARENKARSPEL – Een tegenvaller voor Harenkarspel. De gemeente krijgt geen Europese subsidie voor de ontwikkeling van de cultuurhistorische route " een toekomst voor ons verleden". Harenkarspel laat het er niet bij zitten. De gemeente dient in maart opnieuw een verzoek in via het Gewest. Dit ook op advies van de commissie van het project "Destination Viking Waterlinks", die de subsidie heeft geweigerd. Cruciaal voor het toekennen van de bijdrage is dat Harenkarspel moet kunnen aantonen dat er sporen van vikingen zijn in het te ontwikkelen gebied, een wandel- en fietsroute door Krabbendam, Nuwendoorn en Eenigenburg. Nu vindt de commissie dat die aanwezigheid in het verleden niet op overtuigende wijze in het verzoek is meegenomen. Ook zijn er nog diverse andere punten die volgens haar beter uitgewerkt moeten worden, zoals de toekomstige activiteiten en het gebrek aan structuur daarbinnen. De grote terp van Eenigenburg dateert van rond het begin van de jaartelling. Omdat het omringende land toen bestond uit een vlak getijdenlandschap onder invloed van de zee en de rivier de Rekere, zal deze terp in vikingentijd ongetwijfeld bezocht zijn geweest. De rivier de Rekere was een belangrijke handelsweg. Bij Krabbendam lag een haventje dat gebruikt is voor de aanvoer van bouwmateriaal voor dwangburcht De Nuwendoorn (ca. 1300), maar er zijn aanwijzingen dat deze haven al veel ouder was, hetgeen volgens deskundigen een verband met de vikingen kan inhouden.