Westfriese Omringdijksait

Schellinkhouterdijk blijkt vervuild met asbest

HOORN – De grond waarmee de Schellinkhouterdijk in Hoorn in het verleden is opgehoogd, blijk vervuild met asbest. Dit blijkt uit onderzoek dat het Hoogheemraadschap in maart heeft laten doen. Het dijkvak tussen de brandweerkazerne en het gemaal Oosterpolder is afgezet met hekken. Eerder werd al bekend dat het schap aanwijzingen had over vervuilde grond op dit deel van de Omringdijk. Nu de vervuilde toplaag is weggehaald, is duidelijk dat er met asbest vervuilde grond is gevonden.

Tot hoe diep deze vervuiling is doorgedrongen, is nu onduidelijk. Het is onbekend hoe de asbest vroeger op en om de dijk terecht is gekomen.
Het schap heeft omwonenden laten weten waarom er extra hekken zijn geplaatst en dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan. De hekken zijn bedoeld om fysiek contact tussen mensen en de asbestdeeltjes te voorkomen. 
Een woordvoerder van het hoogheemraadschap: "We kunnen ons voorstellen dat bewoners bezorgd zijn over de mogelijke blootstelling aan asbestvezels. We hebben daarom de GGD gevraagd naar eventuele gevolgen. Zij geven aan dat bewoners en bezoekers hoogstens relatief kort blootgesteld zijn aan een verhoogd gehalte asbestvezels in de lucht. Een dergelijke kortdurende blootstelling aan asbestvezels leidt volgens de GGD niet tot een verhoogde kans op asbestgerelateerde aandoeningen.
Of de aangetroffen asbest in Hoorn gevolgen heeft voor de planning van de dijkversterking in Hoorn is nog niet te zeggen. Daarover zullen wij zo snel mogelijk duidelijkheid geven."