Westfriese Omringdijksait

Promotieballonvaart boven Westfriesland

WARMENHUIZEN – Op vrijdag 14 mei vond vanaf Warmenhuizen een ballonvaart plaats boven Westfriesland. Met de ballontocht werd aandacht gevestigd op de Westfriese Omringdijk en de Omringdaiksait. De organisatie was in handen van de "Westfriese Deurloupers", een groep cultuurliefhebbers die zich inspant voor de erkenning en de promotie van de Omringdijk als cultuurhistorisch erfgoed. Geheel in balans met het karakteristieke polderlandschap en het IJsselmeer slingert de Westfriese Omringdijk zich al eeuwenlang als een gesloten lint van zo'n126 kilometer door het hart van Noord-Holland. De dijk vormt een imposant verdedigingswerk dat West-Friesland sinds het jaar 1200 tegen het oprukkende water beschermt. De dijk is een provinciaal monument dat door zijn schaal en zijn landschappelijke en cultuurhistorische betekenis een waardevol bezit vormt. Veel bewoners van Noord-Holland-Noord hebben echter geen idee van het bestaan van de dijk en zijn rijke geschiedenis. De Westfriese Deurloupers zijn zeven mensen met hun roots in Noord-Holland, die elkaar hebben gevonden in een gezamenlijke interesse voor De Westfriese Omringdijk. Vanuit verschillende achtergronden en competenties spannen zij zich nu zo'n 3 jaar samen in om aandacht te vestigen op de Westfriese cultuur in het algemeen en op de Omringdijk in het bijzonder. Daartoe werd onder meer te voet West-Friesland doorkruist van west naar oost en van noord naar zuid. Van dijk tot dijk. Daarnaast zijn experimenten met een onderwijsproject opgezet en zijn er initiatieven genomen om lokale besluitvorming rond de Westfriese Omringdijk te beïnvloeden. Ook werd met ondersteuning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een inmiddels veelbezochte informatieve website opgezet. Het creatieve zoeken naar manieren om dit unieke cultuurgoed te ervaren en deze ervaringen uit te wisselen door het ontwikkelen van onderwijs- en communicatiemiddelen leidt tot bewustwording onder Noordhollanders. Een ballonvaart over de dijk en Westfriesland biedt volgens de groep een kans om nieuwe dijkindrukken op te doen en de creatieve geest een nieuwe, krachtige impuls te geven.