Westfriese Omringdijksait

Mogelijk nieuw meer voor de kop van Noord-Holland

WIERINGEN – Het voormalig eiland Wieringen en de zee rondom zijn eeuwenlang van grote betekenis geweest voor de Westfriese Omringdijk. Wier, hier gemaaid en opgevist, gold als een belangrijk verstevigingsmateriaal tot in de 19e eeuw. Sinds de drooglegging van de Wieringermeer is van een eiland geen sprake meer en is ook de wierindustrie in de vergetelheid geraakt. Toch lijkt Wieringen een deel van zijn eilandstatus terug te gaan krijgen: De provincie Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wieringermeer onderhandelen met een aannemerscombinatie over de aanleg van een nieuw randmeer van 500 tot 600 hectare ten zuiden van het voormalige eiland. Een deel van de kosten moet o.a. worden gedekt door de verkoop van meer dan 1000 watervilla's-met-golfbaan, die een onderdeel vormen van het plan. Ook komt er langs de A7 tussen Middenmeer en Wieringerwerf een "landschappelijk verantwoord bedrijfsterrein" Het randmeer zal een open verbinding krijgen met het Amstelmeer, ten westen van Wieringen, en via een 8 kilometer lang kanaal ook met het IJsselmeer in het oosten worden verbonden. Het Robbenoordbos, ten zuiden van Den Oever, wordt met 300 hectare uitgebreid. Een deel van het bos zal worden gebruikt voor de opvang van pieken in de waterstanden en daardoor in moerasbos veranderen. Ook langs het Amstelmeer wordt nieuw bos aangelegd. Als de ontwikkelaarscombinatie, de provincie en de gemeenten er de komende maanden uitkomen, kan nog voor het eind van dit decennium begonnen worden met de uitvoering van het plan. E.e.a. zal naar verwachting een belangrijke impuls betekenen voor de kop van Noord-Holland. Wellicht komt de betekenis van West-Friesland, als verbinding tussen kop en Randstad, daardoor ook in een ander licht te staan.