Westfriese Omringdijksait

Hoogheemraadschap weer aan de slag op Zuiderdijk

WIJDENES – Het werk aan de Zuiderdijk ten oosten van Hoorn gaat deze week, na de winterstop, weer van start. Dan begint het graaf- en stortwerk met tienduizenden kuub klei en worden sommige gedeelten van de dijk opnieuw met Noordse steen bekleed.

Tot in december is er doorgewerkt, maar toen gooide de vorst de enorme klus op slot. En dat terwijl het Hoogheemraadschap onder tijdsdruk staat: er moet nog erg veel gebeuren en volgend jaar moet het werk af zijn. In de directiekeet proberen mannen als Hans Rinkel namens het schap er voor te zorgen dat de planning in tact blijft.
Op het planbord staat een stevige lijst met werken die moeten worden uitgevoerd. Die werkzaamheden zijn verdeeld over alle secties van de Zuiderdijk. ,,Deze week wordt alles weer in volle gang gezet’’, voorspelt hij. ,,Ik schat in dat we de met bijna dertig kranen aan het werk zijn om alles weg te werken.’’