Westfriese Omringdijksait

Global warming en dijkverzwaring

ALKMAAR – De laatste maanden overspoelde ons een tsunami van onheilsprofeten die ons (ik denk terecht) waarschuwen voor de klimaatsverandering en de te vrezen gevolgen ervan voor ons laaggelegen land. Voorop daarin ging ex-presidentskandidaat Al Gore in oktober, toen hij zijn documentaire “An inconvenient truth” persoonlijk kracht kwam bijzetten. Waterprins Willem Alexander reageerde daarop direct bevestigend in de media, gevolgd door een gezamenlijk milieupamflet uit de pen van premiers Tony Blair en Jan-Peter B. Begin november trok een serieuze waarschuwing van sir Nicolas Stern (voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank) de aandacht. Deze kleine polonaise ontging uiteraard ook de lijsttrekkers van de meeste politieke partijen niet. Met nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in het verschiet (22 november) sloten zij zich daar als ware milieuridders gretig bij aan. (Femke H.: “Ik verbaas me erover dat er zoveel aandacht is voor de vergrijzing. Klimaatverandering is een veel grotere bedreiging. “) Het bleek voornamelijk eendagsretoriek, want na een paar dagen ging het in de debatten alweer voornamelijk over veiligheid op straat, integratie en AOW. Na de verkiezingen bleek de meest uitgesproken milieupartij een zetel te hebben verloren…. Maar zie, op 8 december bracht ex-president Bill Clinton een bezoek aan ons land. In een toespraak op Paleis Soestdijk noemde hij de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen dé uitdaging van deze tijd. Als het vraagstuk niet wordt aangepakt, dreigt onze samenleving in te storten, zei hij. weersverandering Een extreem weersverloop dit jaar, met ongekende records op het gebied van droogte, hitte en regenval, vormt ondertussen ook een voedingsbodem voor groeiende onrust. Schrik was er even toen de Almachtige kennelijk besloot de discussie nog wat kracht bij te zetten met enig fysiek natuurgeweld. Het volgende bericht kwam begin november van onze correspondent in Delfzijl, Groningen: BREAKING NEWS: Dijken langs Waddenzee bewaakt  Delfzijl – Het waterschap Noorderzijlvest treft vannacht maatregelen langs de waddenkust tegen de noordwesterstorm. De grote deuren in de haven van Delfzijl, de zogeheten coupures, gaan dicht. Uit voorzorg, om te voorkomen dat Delfzijl onder water loopt. Ook op diverse plaatsen langs de Waddenzee wordt de dijk bewaakt. Noorderzijlvest grijpt de storm aan voor een grote oefening, waarvoor vannacht ruim vijftig mensen worden opgeroepen. Een noordwesterstorm met windkracht tien bij hoog water is de afgelopen jaren niet voorgekomen. Met name bij Delfzijl, Warffum en Uithuizen verwacht het schap hoge waterstanden. Het KNMI heeft voor vannacht een weeralarm afgegeven voor de Waddenzee. dijkversterking Wind mee voor dijkversterkingsprojecten misschien, zoals dat van de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn? Klaarblijkelijk. Alle voorbereidende procedures voor dit project waren afgerond en stonden zelfs op het punt te verouderen, omdat het geld niet loskwam. Maar op maandag 23 oktober heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwater (LBOH) het “hoogwaterbeschermingsprogramma 2006-2011” vastgesteld, hetgeen voor het hoogheemraadschap noorderkwartier betekende dat er toch geld beschikbaar komt om de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen te versterken. De Zuiderdijk van Drechterland maakt deel uit van de Westfriese Omringdijk en voldoet niet aan de door het Rijk vastgestelde veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen. Circa 13,7 kilometer van de in totaal 22 kilometer lange dijk dient te worden versterkt. De totale kosten van deze dijkversterking worden geschat op circa 50 miljoen euro. De uitvoering van het project start begin 2007. De totale dijkversterking neemt naar verwachting zo’n vijf jaar in beslag.