Westfriese Omringdijksait

Gerommel aan de Omringdijk bij Alkmaar

ALKMAAR- Lag Alkmaar ooit buiten de Westfriese Omringdijk, expansie van de stad heeft tot gevolg gehad dat de eeuwenoude dijk nu voor een deel de gemeentegrenzen doorkruist, hoewel de restanten ervan zich nog maar moeizaam laten herkennen. Bij Koedijk, in het noorden, verdwijnt de dijk letterlijk in het asfalt van de Schagerweg, om aan de zuidkant bij Oudorp weer voorzichtig te voorschijn te komen. Aan beide zijden nu is er "gerommel" aan de dijk. Aan de zuidzijde ligt het Oudorperdijkje als gevolg van grootscheepse bouwactiviteiten op en rond het "Schermereiland" onder vuur. Hoewel het dijkje er nu letterlijk ondergeschoven bijligt, moeten alle activiteiten er uiteindelijk toe leiden dat het tracé meer profiel krijgt in het Alkmaarse. "Door de Schermerweg te verfraaien moet de historische Westfriese Omringdijk zichtbaar worden gemaakt." Aan de noordzijde klagen bewoners van Koedijk (gemeente Alkmaar) over maatregelen die in 2002 zijn genomen. Om het Noordhollands kanaal te verbreden is toen een damwand geslagen waardoor het grondwaterpeil zou zijn gezakt, met inklinking en verzakking tot gevolg. De wand voorkomt dat er water doordringt tot het dijklichaam, wat leidt tot uitdroging, is de overtuiging van de bewoners van de Kanaaldijk. Daarnaast geven nieuwe verkeersdrempels in het wegdek nog eens grote trillingsoverlast waardoor scheuren ontstaan in muren en pleisterwerk, voegen naar buiten komen en gevels en riolen verzakken. "De huizen langs de Kanaaldijk zijn zo'n 100 jaar oud. Gebouwd in een tijd dat de dijk slechts dienst deed als karrenspoor. Nu denderen er zware vrachtwagens overheen. Aan de snelheid van 30 km. per uur houdt het verkeer zich niet, de verkeersdrempels ten spijt." Volgens een woordvoerster van de gemeente Alkmaar zijn diverse onderzoeken naar de trillingen en het grondwater gedaan. "De conclusie is dat er wel eventueel sprake is van hinder, maar niet van schade. "