Westfriese Omringdijksait

Eeuwenoude boerderij opgegraven in Schellinkhout

SCHELLINKHOUT- Bij de versterking van de Zuiderdijk bij Schellinkhout is in de grond een buitendijkse boerderij uit de Gouden Eeuw gevonden die nog in opvallend goede staat verkeert. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier liet vandaag weten dat de vondst bijzonder is omdat de boerderij aan de buitenzijde van de Westfriese Omringdijk heeft gestaan. Volgens Hoogheemraadschap stonden tot 1680 in het voorland tussen Hoorn en Schellinkhout ongeveer zes buitendijkse woningen. Slechts een lage zomerdijk scheidde de woningen van de Zuiderzee. De boeren namen dat risico waarschijnlijk vanwege de vruchtbare grond. Doordat het gebied steeds vaker onder water liep, werd het onbewoonbaar. De Zuiderzee verwoestte de boerderijen uiteindelijk.

"De funderingen van de aangetroffen boerderij zijn echter goed bewaard gebleven'', zegt een woordvoerster van het hoogheemraadschap. Om de opgegraven boerderij lagen sloten, waterputten en afvalkuilen. In de kuilen begroeven de bewoners hun afval. In de afvalkuilen en van de bodem van de sloten zijn rijk versierde borden van zogenaamd Noord Hollands Slibaardewerk gevonden. Deze zijn versierd met soldaten, hanen en laten het jaartal '1621' zien. Daarnaast is veel majolica, een op Italiaanse leest geschoeid soort kleurig aardewerk, opgegraven. Een bijzondere vondst is de St. Jakobsschelp, mogelijk meegenomen door een pelgrim uit Santiago de Compostella. Uit de 18de eeuw zijn drinkglazen en veel bekers en borden gevonden. In die periode waren de huizen verdwenen en het voorland werd door de dorpelingen gebruikt als stortplaats.

De boerderij kwam gisterochtend aan het licht tijdens de versterkingswerkzaamheden aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Schellinkhout.
Het archeologisch onderzoek duurt nog tot na het weekend. Dinsdag worden de dijkversterkingswerkzaamheden hervat.