Westfriese Omringdijksait

Doorstart wegrenovatie Oudendijk

OUDENDIJK – Al enige tijd ligt de weg over de dijk in Oudendijk er gehavend bij. Overdag is de weg afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Vrachtverkeer is niet toegestaan opde Slimdijk en op de weg in de dorpskern. Het verkeer wordt omgeleid met bebording. In afwachting van de winter was het werk tijdelijk neergelegd. Nu kan de wegrenovatie te Oudendijk weer een vervolg krijgen. Op de Slimdijk is de wegverharding grotendeels verwijderd, onder meer om de weg op het gewenste niveau te brengen.Ook de overige wegdelen op de Dorpsweg zullen worden aangepakt. De wegdelen zullen gefaseerd en zo snel mogelijk na elkaar worden uitgevoerd onder het toezicht en de directie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het hoogheemraadschap streeft ernaar het asfalteren in de maand april 2006 te laten plaatsvinden zodat het werk grotendeels voor het oogstseizoen zal worden opgeleverd; volgens planning medio mei 2006. Of dit haalbaar is afhankelijk van het weer.