Westfriese Omringdijksait

De vaart er in bij dijkversterking

HOORN – De achterstand die door weersomstandigheden en asbestverdenkingen is opgelopen bij de versterking van de Zuiderdijk is het hoogheemraadschap vanaf half juni in versneld tempo aan het inhalen. Men wil hiermee ook tegemoet komen aan het verlangen van de ondertekenaars van een petitie om de dijk ‘terug te geven' aan de gebruikers. Veel bewoners zijn de nu vier jaar durende overlast zat.   Op 11 en 12 juli is voor het eerst een gedeelte van de dijkweg voorzien van asfalt. Het gedeelte van de vluchthaven bij Wijdenes tot een paar honderd meter voor Oosterleek en de afritten hebben een eerste laag asfalt gekregen. Voor de aanwonenden en een tuinbouwbedrijf is de situatie met de asfaltweg daarmee aanzienlijk verbeterd. De weg blijft tot oktober door het vrachtverkeer gebruikt worden voor veelvuldig grondtransport naar andere delen van de dijk. Van Hoorn tot Venhuizen isde dijk nog het toneel van grootschalig grondverzet met kranen, dumpers en shovels. Het streven is om de dijk eind 2011 weer aan de wettelijke norm te laten voldoen. Maar dan zijn de werkzaamheden nog niet af!In de eerste helft van 2012, behoudens onvoorziene omstandigheden, wordt de laatste toplaag asfalt aangebracht.  

Werk in Hoorn

Het werk dat tot nu toe vooral buiten Hoorn te zien was, schuift op naar Hoorn. Nabij het dierenasiel is de afgelopen weken een sleuf gegraven door de dijk, waar in de komende weken kabels en leidingen veilig door de waterkering worden gelegd. In september gaan we ook hier  volop aan de slag met het verwijderen van de wegfundering, het aan de noordkant deels afgraven en aan de zuidkant verbreden en ophogen van de dijk. De sloot langs de Willemsweg wordt verplaatst en met duikers aangesloten op de bestaande afwatering. Bij het tankstation komt een damwand. Nog dit jaar wordt een gedeelte van het fietspad op het dijktalud en de dijkweg aangebracht. Voorlopig zullen fietsers gebruik moeten maken van de veilige fietsomleiding die is ingesteld. Deze is met informatieborden aangegeven. De overlast die de werkzaamheden verder opleveren wordt zo veel mogelijk beperkt door het zware verkeer langzaam te laten rijden, met veegwagens de modder te verwijderen en bij droog weer te sproeien tegen stof.