Westfriese Omringdijksait

Werk voor veilige dijk bereikt Hoorn

HOORN – De medewerkers en aannemer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken hard om de dijk tussen Enkhuizen en Hoorn weer veilig en sterk te maken. Na het nodige voorbereidende werk aan de dijk langs de Willemsweg in Hoorn wordt vanaf deze week gestart met het grootschalige werk bij. Nabij de scouting en het asiel is een sleuf gemaakt waar de nutsbedrijven veilig hun kabels en leidingen kunnen leggen. Zodra het materieel daar langs kan – vanaf deze week – starten we met het eerste grondtransport. We beginnen de komende weken met 10.000 m3 klei (ruim 500 vrachtwagenbewegingen) om de sloot tussen het benzinestation en de Oosterpoort te dempen. De grond wordt via de dijk en Hoorn80 getransporteerd. De komende maanden moet de grond die de komende weken op de dijk wordt aangebracht inklinken. Als dit voldoende is gebeurd, volgt eind 2011 de tweede laag grond. In de herfst volgt ook de ophoging tussen het benzinestation en Hoorn80. In totaal verwerken we in de maanden tot het eind van het jaar 100.000 m3 grond op het dijktraject langs de Willemsweg. Dat zijn ruim 5000 dumpers.  

Een door weers- en milieuomstandigheden opgelopen achterstand probeert men in te lopen door op meer plekken gelijktijdig aan het werk te gaan met meer mensen en meer machines en door in de bouwvak door te werken. Hoogheemraad Kees Stam: "We pakken door met het werk aan de dijk. Natuurlijk hebben we onverwachte omstandigheden zoals het weer niet in de hand. Maar door ook in de bouwvak te werken willen we snel weer een veilige dijk teruggeven aan de gebruikers." Eind 2011 moeten de grootschalige werkzaamheden zijn afgerond. Tot juni 2012 vindt de laatste afwerking plaats, zoals het inzaaien van de dijk en het aanbrengen van de laatste laag asfalt op dijk en fietspad.  

De versterking van de Markermeerdijken waaronder de Zuiderdijk maakt onderdeel uit van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit programma versterkt in Noord-Holland maar liefst 120 kilometer duin en dijk versterkt, zodat we er veilig kunnen blijven wonen en werken.