Westfriese Omringdijksait

Historie

De oorsprong
De oorsprong

De oorsprong

Sprong 1 Tweehonderdduizend jaar geleden liet de één na jongste ijstijd enkele opgestuwde zandruggen achter, daar waar nu het Gooi ligt. Hoge bulten van keileem werden gevormd daar waar nu Wieringen en het oude land van Texel liggen: dat zijn…

Soepbordtragedie
Soepbordtragedie

Soepbordtragedie

Aan het begin van onze jaartelling was Noord-Holland Noord vooral een gebied waarop een meters dik zompig veenpakket lag. Hier en daar waren wat hoger gelegen zandruggen. Alsof het een omgekeerd soepbord was liep het overtollig water er op een…

Dijkdoorsnede
Dijkdoorsnede

Dijkdoorsnede

De geschiedenis van de Westfriese Omringdijk laat zich lezen in het dijklichaam zelf. Unieke dwarsdoorsneden voor archeologisch onderzoek legden in 2010 in de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen de materialen bloot die getuigen van een bewogen dijkhistorie. 1. z e…

Schilstra kroniek
Schilstra kroniek

Schilstra kroniek

          In de ban van de dijk (1974) wordt nog altijd beschouwd als het eerste standaardwerk over de Westfriese Omringdijk. Schrijver J.J. Schilstra benoemt in zijn kroniek de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de dijk:…

Historie
Historie

Historie

De eerste vermelding van een enorme dijkenring in het hart van wat nu Noord-Holland heet, dateert uit de dertiende eeuw. Sindsdien heeft de Westfriese Omringdijk een bewogen geschiedenis gekend. Een geschiedenis van repareren, verhogen en verleggen. Van hevige twisten over…