Westfriese Omringdijksait

Historie

De oorsprong

De oorsprong

Sprong 1 Tweehonderdduizend jaar geleden liet de één na jongste ijstijd enkele opgestuwde zandruggen achter, daar waar nu het Gooi ligt. Hoge bulten van keileem werden gevormd daar waar nu Wieringen en het oude land van Texel liggen: dat zijn…

Dijkdoorsnede

Dijkdoorsnede

De geschiedenis van de Westfriese Omringdijk laat zich lezen in het dijklichaam zelf. Unieke dwarsdoorsneden voor archeologisch onderzoek legden in 2010 in de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen de materialen bloot die getuigen van een bewogen dijkhistorie. 1. z e…

Historie

Historie

De eerste vermelding van een enorme dijkenring in het hart van wat nu Noord-Holland heet, dateert uit de dertiende eeuw. Sindsdien heeft de Westfriese Omringdijk een bewogen geschiedenis gekend. Een geschiedenis van repareren, verhogen en verleggen. Van hevige twisten over…