Westfriese Omringdijksait

Historie

De eerste vermelding van een enorme dijkenring in het hart van wat nu Noord-Holland heet, dateert uit de dertiende eeuw. Sindsdien heeft de Westfriese Omringdijk een bewogen geschiedenis gekend. Een geschiedenis van repareren, verhogen en verleggen. Van hevige twisten over wie verantwoordelijk was voor het onderhoud. Een geschiedenis van verdwenen dwangburchten en bloeiende VOC steden. Een geschiedenis van een cultuureigen streek met bijzondere bewoners: de Westfriezen….

Meer over de geschiedenis van de Omringdijk is te vinden in het submenu. We benaderen de historie op deze Sait vanuit verschillende invalshoeken:

  • DE OORSPRONG:  een schets van de geologische geschiedenis in 4 sprongen. 

  • SOEPBORDTRAGEDIE:  hier wordt verteld waarom bewoners in de 12e eeuw genoodzaakt waren om dijken te bouwen. 

  • DIJKDOORSNEDE:  recent archeologisch onderzoek (2010) in een doorsnede van de dijk heeft een goed beeld van de ontwikkeling van de dijk gegeven.

  • CANON: de zgn. “Canon van Nederland“ (commissie-Van Oostrom, oktober 2006) heeft de discussie over ons historisch besef een nieuwe impuls gegeven en een hausse aan regionale en thematische canons opgeleverd. In onze eigen “Canon van de Westfriese Omringdijk” geven 24 vensters een chronologisch zicht op belangrijke ontwikkelingen op en rond de dijk.

  • KRONIEK VAN SCHILSTRA: "In de ban van de dijk" (1974) wordt nog altijd beschouwd als het standaardwerk over de Westfriese Omringdijk. Schrijver J.J. Schilstra benoemt in een Kroniek de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de dijk.