Westfriese Omringdijksait

Blauwe distel tiert welig aan de Omringdijk

SINT- MAARTEN – De blauwe duindistel tiert hier en daar welig op de Westfriese Omringdijk. Tot groot verdriet van de boeren, die grasland hebben aan de voet van de dijk. Ook hun land raakt bezaaid met de distels. Een veehouder: "Ze verspreiden enorm veel zaad. Dat komt allemaal op het grasland aan de voet van de dijk. Daar is het haast niet te bestrijden. Spuiten kun je niet omdat er vaak vee graast op die weilanden. Met de hand bestrijden is onbegonnen werk. Dus wordt er vaak toch gespoten, heel lokaal, precies op de plek waar ze staan. Maar het kan toch nooit de bedoeling zijn dat boeren als het ware gedwongen worden om de spuit te pakken?"
De blauwe zee- of duindistel is een dominante plant die wel een meter hoog kan worden. Vee graast eromheen, andere planten worden er door overwoekerd. De dijk is in onderhoud bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Woordvoerder de Bie onderkent de problemen en stelt dat juist daarom meerdere keren per seizoen gemaaid wordt op de dijk. Spuiten doen ze niet omdat ze zich richten op ecologisch beheer. "Wij willen echter ook geen overwoekering van dominante planten. Het maaisel wordt steeds afgevoerd zodat de zwakkere plantensoorten een kans krijgen. Op de langere termijn krijg je dan een evenwichtige begroeiing van allerlei plantensoorten op de dijk. "