Westfriese Omringdijksait

Versterking Zuiderdijk op volle toeren

HOORN – Stap voor stap is sinds eind 2007 het werk aan de dijk tussen Hoorn en Venhuizen op stoom gekomen. Men heeft even moeten zoeken naar de beste werkmethode. Veiligheid voor de omwonenden, het verkeer en natuurlijk de waterkering hadden daarbij de prioriteit, naast het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. Inmiddels draait de dijkversterking op volle toeren. Het werk is opgedeeld in een groot aantal secties waar op 6 verschillende manieren aan versterking wordt gewerkt. De keuze voor deze aanpak heeft te maken met de gevarieerde lokale omstandigheden.  In bijna alle secties wordt de komende tijd gewerkt. Wie in de buurt van de dijk woont en/of de media volgt zal dat niet ontgaan zijn. Het heeft nogal wat gevolgen voor het verkeer. De dijk is afgesloten voor doorgaand verkeer en er geldt een parkeerverbod. Voor bestemmingsverkeer is éénrichtingsverkeer ingesteld van Enkhuizen naar Hoorn. De bewoners langs de dijk houden zich hier zoveel mogelijk aan . Het is noodzakelijk gebleken dat werktransport ook in tegengestelde richting rijdt. De aanwonenden prima op anticiperen daar prima op. Het transport zal de komende maanden op deze manier worden voortgezet, waarschijnlijk ook in de bouwvakvakantie. Meer zorgen zijn er over het vele recreatieve verkeer op de dijk. Dat levert onveilige situaties op en kan het werk hinderen. Er is daarom contact gezocht met toeristische organisaties om het gebruik van de dijk te ontmoedigen. Verder zullen nog duidelijkere en zwaardere afzettingen aan de beide uiteinden van de dijk worden geplaatst.

Werk Enkhuizen-Venhuizen

Op meerdere locaties staan de komende tijd grootschalige grondwerkzaamheden gepland. Eind april is gestart met de aanleg van een vooroever nabij Krabbersplaat in Bovenkarspel. Dit eiland voor de kust wordt in twee fases aangebracht en is met de bouwvak van 2008 gereed. Vanaf medio juni tot de bouwvak worden de steunbermen binnen sectie 3 en sectie 4 nabij het gemaal De Drieban te Venhuizen afgerond. Na de bouwvak wordt begonnen met het plaatsen van stalen damwanden nabij het restaurant de Woeste Hoogte en het gemaal de Grootslag te Bovenkarspel. (augustus-september) In 2009, na de winter, wordt daar een start gemaakt met het in twee fases aanbrengen van de steunbermen bij het picknickbosje en de binnenberm van de provinciale weg. Ook voor volgend jaar staat gepland het aanbrengen van de stalen damwand ter hoogte van het Nassaupark en de afronding van de vooroever bij de Krabbersplaat.

Werk Venhuizen-Hoorn

Er is veel klei aangevoerd en verwerkt in depots op de dijktaluds tussen Venhuizen en Hoorn ‘80. Ook is klei binnendijks aangebracht als slootdemping en voor de eerste ophoogslag van de steunbermen bij Oosterleek. Ten westen van Oosterleek is een tijdelijke werkweg aangelegd. Vóór de slootdemping is het waterleven uit de sloten overgebracht naar aangrenzende sloten. Langs de hele dijk waar grondaanvullingen plaats vinden, is meetapparatuur aangebracht om zettingen te volgen en te bepalen wanneer de volgende ophooglaag kan worden aangebracht. Naast de grondwerkzaamheden zullen onder andere ook het gemaal Oosterpolder in Hoorn en de molen van Schellinkhout worden aangepast. Deze krijgen een nieuwe uitstroomkoker. Hiervoor wordt een bouwkuip gemaakt en de dijk wordt in 2 fases afgegraven. Langs de gehele dijk worden kabels en leidingen verlegd.