Westfriese Omringdijksait

Stemadvies Schagen

In september 2016 betrad ik de politieke arena van Schagen om nog eens een pleidooi te houden voor de brug-die-de-dijk-moet-verbinden. Politiek gekrakeel had de prachtige plannen van 2012 in de wielen gereden, wij dachten het nog maar eens onder de aandacht te brengen. (lees ook vorige blogs ) De verzamelde lokale politici bleken nog altijd  geen vrienden van elkaar. De sfeer was niet vriendelijk .

Nu ligt alles weer in handen van de burger die deze week gaat stemmen. Wij schreven in januari een brief naar alle politieke partijen van Schagen : CDA, PvdA, VVD, Seniorenpartij, JESS, D66, Wens4U en Duurzaam Schagen. Alleen CDA, en PvdA reageerden ( zie reacties ). Van de andere partijen kwam geen enkel teken van leven. Trekt Uw conclusies maar…….

Westfriesland, 7 januari 2018   Betreft: Het “gat” van Schagen

 Geachte raadsfractie,

 Een nieuw jaar met nieuwe perspectieven, 2018 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen! Na 21 maart heeft Schagen een nieuwe gemeenteraad en zult U naar verwachting met een nieuwe fractie deel gaan uitmaken van de lokale politiek.

 Als Westfriese Deurloupers vestigen wij daarom uw aandacht op de voor het recreatieve fiets- en wandelverkeer nog altijd onneembare hindernis, het gat van Schagen, de doorsnijding van de Westfriese Omringdijk door het kanaal Schagen-De Stolpen. Wij doen een oproep aan uw raads-fractie om in de nieuwe raadsperiode, in samenwerking met andere fracties en overheden, nu eindelijk deze ontbrekende schakel in het recreatieve netwerk van Westfriesland/Noord-Holland Noord te sluiten.

 Als de initiatiefnemers van de oorspronkelijke prijsvraag voor het verwezenlijken van de verbinding (‘de omarming’) zien we met lede ogen aan hoe de met veel enthousiasme ontvangen plannen nog altijd niet zijn gerealiseerd. Alle inspanningen ook die van de gemeente Schagen en vele andere instanties ten spijt, en dat terwijl:

 • er een uitgebreid bid-book ligt waarin nut en noodzaak van de verbinding voor het recreatieve fiets- en wandelverkeer in Noord-Holland worden aangetoond (juni 2011);
 • er een prachtig ontwerp voor de brug is van de prijsvraagwinnende archtitect Rein Hofstra;
 • de financiering op een oor na rond was.

De economische teruggang heeft het project onverhoopt parten gespeeld. Nu de economie zich echter herstelt is dat hét moment om dit prachtige plan alsnog op te pakken en uit te voeren. U kunt de Westfriese Omringdijk, cultuurhistorische parel in de kroon van Noord Holland, een boost geven die zal afstralen op de hele regio.

 Wij pleiten daarom met klem, maak U sterk voor het rondmaken van de Westfriese omarming en help het gat dichten! Veel recreanten en cultuurliefhebbers uit Noord-Holland en van daar buiten zijn u dankbaar.

Met vriendelijke groet,

De Westfriese Deurloupers

 

 

 

5 gedachtes aan “Stemadvies Schagen

 1. Hans Heddes

  Geachte heer Bos,

  Ik heb uw schrijven in goede orde ontvangen. Het Gat van Schagen is in een vorig college uitvoerig aan de orde geweest en heeft het toen niet gehaald. De PvdA-fractie is vanaf het begin sceptisch geweest t.o.v. dit onderwerp. Met andere woorden wij zien het dichten ervan niet zitten. De financiële offers die nodig zijn om het te realiseren staan niet in verhouding met de mogelijke opbrengsten.

  Met vriendelijke groet, Hans Heddes, fractievoorzitter PvdA Schagen.

 2. Sander Lensink

  Geachte heer Bos,

  In het verkiezingsprogramma 2013-2018 heeft de ledenvergadering van het CDA zich tegen een volwaardige Westfriese brug uitgesproken. Ook gezien de huidige tekortkomingen in het openbaar gebied (zoals onvoldoende geld voor adequaat onderhoud van wegen, fietspaden en stoepen), geeft de CDA-fractie de Schagense bijdrage liever aan andere zaken uit dan een nieuwe brug.

  Wel heeft de CDA-fractie zich altijd opengesteld voor eenvoudigere, goedkopere opties om het Gat in de Dijk te dichten.

  Het standpunt blijft echter staan dat een uitgave van enkele miljoenen euro voor een recreatieve verbinding voor het CDA in Schagen geen billijke besteding van overheidsgeld is – ongeacht of het de gemeente is dit het (grotendeels) betaalt, of een andere overheid.

  Vriendelijke groeten,

  Sander

 3. Robert Otto

  Een (zelfbedienings)pontje voor wandelaars en fietsers in de vorstvrije seizoenen zou al heel wat zijn en ook goed in de geest passen van recreatie, milieu en gezond bewegen. Voorbeelden van zelfbedieningspontjes zijn te vinden in de Zaanstreek (Oost- en West Knollendam) en op Texel (Noord – Holland Streekpad, Eierlandkanaal).
  Mogelijk valt ook de plaatselijke horeca te interesseren om daar ook een klein verkooppunt van koffie, thee e.a. bij te plaatsen.

 4. Sjaak Bos Auteur van bericht

  Voordat de Deurloupers hun ontwerpwedstrijd voor een brug lanceerden hebben ze ook de mogelijkheden voor zo’n pontje onderzocht. Er is zelfs even intensief contact geweest met de “vrienden van het voetveer” ( http://www.voetveren.nl ), maar dat is om onduidelijke redenen weer in de benen gezakt. Misschien moet die draad toch nog weer eens opgepakt.

 5. Robert Otto

  Naar mijn mening zijn peperdure brugontwerpen en bouwconstructies ook niet nodig. Denk aan voorbeelden als de houten Kippenbrug in Oudorp NH, die hoog genoeg voor scheepsvaart door het kanaal en met ruim voldoende spanwijdte om bij Schagen zowel over het kanaal en provinciale weg de Westfriese Omringdijk met elkaar te kunnen verbindinden. Deze oversteek komt zelfs de verkeersveiligheid voor fietsers, bromfietsers en wandelaars ten goede.

  Ook al in de Oudorper Polder bevond zich in jaren 70 een tijdelijk door het leger aangelegde Baileybrug bij de Rijnstraat over de Nieuwe Schermerweg heen om de verkeersveiligheid voor scholieren te verhogen. Ook al hoog genoeg genoeg voor vracht en eventueel bootverkeer.

  Tot slot, in landen als Zweden (Lapland) heeft men eenvoudige soort van stalen hangbrugconstructies die canyons, rivieren overbruggen en makkelijk te monteren en voor jaarlijks onderhoud te demonteren zijn. Misschien een idee om zo een goedkoop brugbouwpakket eens tijdelijk uit te proberen als experiment, tussen oplossing en daadwerkelijk in tijdelijke praktijksituatie te bezien of dit een verrijking betekent m.b.t. het Westfries Omringdijk wandel- en fietstoerisme, plus verkeersveiligheid doet verbeteren en financieel rendabel is voor de streek. En nogmaals mogelijk met een door de plaatselijke horeca ondersteund thee, koffie verkooppunt ernaast.

  http://www.snapspots.nl/fotolocatie/L176.html

  https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/beelden/beelden-2/detail/c3419ccc-f076-414e-9bca-1f09b2a984e0