Westfriese Omringdijksait

Schapen mogen op de dijken blijven

PETTEN – Het lieflijke beeld van grazende schapen op de dijk blijft bestaan. Na een studie van vier jaar staat volgens de universiteit Wageningen vast dat schapen geen bedreiging vormen voor de grasmat op de zeeweringen. Eerder geponeerde visies van het tegendeel houden geen stand. In 1992 was de uitkomst van een studie dat met name de stikstofhoudende schapenpoep de vegetatie op de dijken geen goed deed. Ook zouden de schapen de boel vertrappen, waarop geadviseerd werd de dijken maar schapenvrij te maken. Hollands Noorderkwartier, verantwoordelijk voor zo'n 300 km. primaire waterkeringen, is dat vooralsnog niet van plan. De uitkomsten van de nieuwste studie ziet het hoogheemraadschap als een ondersteuning van het huidige beleid: beweiding is mogelijk, maar met mate. Extensieve beweiding met zo'n acht tot tien schapen per hectare kan geen kwaad. De lichte graasdruk zorgt ervoor dat er een gevarieerd vegetatiedek groeit, met meer plantensoorten dan louter grassen, en geen vertrappingsschade. Sinds het hoogheemraadschap alleen contracten voor extensieve beweiding aanbiedt, is de belangstelling van schapenhouders om hun dieren op dijken te laten grazen wel afgenomen. Ze vinden het minder rendabel, afgezet tegen de extra onkosten van hekken, drinkwatervoorzieningen en toezicht. De helft van de dijken wordt op dit moment niet begraasd maar periodiek gemaaid.