Westfriese Omringdijksait

Revitalisering Nuwendoorn toch aangevangen

HARENKARSPEL – Ondanks eerdere berichten die het tegendeel vermoedden is de afgelopen weken toch enigszins geruisloos een begin gemaakt met de uitvoering van een restauratieplan voor de restanten van dwangburcht Nuwendoorn, waarvoor de gemeente Harenkarspel 5 ton van de provincie heeft gekregen. Op twee na zijn alle bomen al gerooid. Een woordvoerder van de gemeente zegt desgevraagd over de plannen: “De huidige fundamenten willen we zoveel mogelijk herstellen. Op de opgeknapte fundamenten komen vervolgens korven met breuksteen daarin. Op een aantal plaatsen (de ingang van de voorburcht, de ingang van de hoofdburcht, de aanzetten van de torens, worden de fundamenten met nieuwere stenen opgemetseld tot een hoogte van maximaal 2 meter. Het wordt de bezoeker duidelijk gemaakt dat het een reconstructie is en dat hij niet oorspronkelijk muurwerk voor zijn neus krijgt als het geheel af is. Dat komt ook op de informatieborden te staan die overal op het terrein zullen verrijzen. Op de restanten van de donjon komt een ijzeren uitkijktoren die begroeid zal raken met klimop, kamperfoelie etc. De gracht bij de voorburcht aan de dijkzijde (nu een dichtgegroeid slootje) wordt weer uitgegraven. Daar zal ook nog archeologisch onderzoek komen want we vermoeden dat daar de gracht nooit verder is onderzocht. Als de aanduiding te vinden is wordt de gracht weer net zo breed als die ten tijde van de burcht was, of in ieder geval in harmonie met de rest van de huidige grachten."
De gemeente gaat de grond die van voorburcht en hoofdburcht afkomt gebruiken om de oorspronkelijke dijk die aan de voorkant van het kasteel liep te reconstrueren c.q. aan te duiden. Daarop komt een wandelpad tussen de dijk en het terrein. “ Al generaties lang droeg het landje van boer Biersteker, dat lag tussen de Westfriese Omringdijk en het terpdorpje Eenigenburg, de naam “Nieuwe Deuren”. Toen Biersteker in de jaren 60 van de vorige eeuw voor de zoveelste keer wat opgeploegde kloostermoppen apart legde en een paar amateurarcheologen dat zagen, viel er een kwartje. Hier zouden de restanten van “Nuwendoorn” kunnen liggen. Al 600 jaar leek deze dwangburcht van Floris V van de aardbodem verdwenen, maar graafwerk bevestigde nu dat het al die tijd hier onder de grond had gelegen. De fundamenten konden worden blootgelegd en opengesteld voor publiek.
Naar het voorbeeld van zijn tijdgenoot Edward I van Engeland liet Floris V tussen 1282 en 1287 langs de Westfriese Omringdijk een ring van burchten bouwen om de opstandige westfriezen te bedwingen. Hij begon met de bouw van de burchten in Wijdenes en Medemblik. (het huidige kasteel Radboud) Daarna, iets ten noorden van Alkmaar: de Nieuwburg en de Middelburg. Ter verdediging van de dam in de Rekere (bij Krabbendam) bouwde hij de Nuwendoorn. Van de hier genoemde kastelen is er nog één die overeind staat: het kasteel in Medemblik. Dit kasteel werd in 1889 gered met een grondige restauratie. De twee burchten bij Alkmaar zijn alleen nog herkenbaar als bulten in het gras en doen nu dienst als hondenuitlaatgebied (maar er zijn nu plannen voor hernieuwbouw / zie eerder blog). Resten van de burcht bij Wijdenes zijn nog altijd onvindbaar. De fundamenten van de Nuwendoorn zijn dus 40 jaar geleden in ere hersteld, maar de loop van de tijd heeft ze behoorlijk aangetast. Tot voor een paar weken geleden lagen ze ook moeilijk bereikbaar voor de dijkwandelaar, weggestopt tussen een wildgroei van bomen. Een plekje met een bijzondere waarde voor mensen uit de buurt, maar ook een ideale verzamelplek voor hangjongeren en andere types wier aanwezigheid het terrein geen goed deden. Het verval is al jaren een doorn in het oog van velen. Met de aanpak van het omliggende struweel lijkt daar nu toch eindelijk verandering in te komen.