Westfriese Omringdijksait

Onderzoek afschuiving dijk bij Wijdenes

HEERHUGOWAARD – Vorige week is een klein deel van de nieuwe Zuiderdijk bij Wijdenes binnendijks afgeschoven. Het gaat hierbij om de resterende 75 meter, van de totale 13,7 kilometer dijk die versterkt is tussen Enkhuizen en Hoorn. Zeker de komende twee weken onderzoeken we het afgeschoven dijkgedeelte. We monitoren of er nog verschuivingen in de dijk plaatsvinden. Ook vindt er bodemonderzoek plaats om erachter te komen hoe de nieuw aangebrachte kleilaag heeft kunnen afschuiven en op welke wijze we dit kunnen oplossen. Belangrijk hierbij is dat de 'oude' dijk niet is aangetast, waardoor de veiligheid niet in het geding is.

Het dijkgedeelte bij Wijdenes hebben we met hekken afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Vanwege de afschuiving is de transportroute voor werkverkeer gewijzigd. Het vracht-verkeer wordt omgeleid via 't Wuiver, de kern van Wijdenes en de Zuideruitweg. Er wordt hierbij rekening gehouden met de omgeving door het aantal transporten te beperken tot het minimum. Ook passen de chauffeurs hun snelheid aan.
 
Dag van de dijk 22 september
Na de bouwvak gaat de aannemer weer volop aan de slag met onder andere de inrichting en asfaltering van de laatste dijksecties. Ook het organiseren van de dag van de dijk op 22 september op de Zuiderdijk gaat gewoon door. In het hele land is er aandacht voor het veilig maken van dijken en ook bij de Zuiderdijk komen er allerlei publieksactiviteiten. Veel bewoners en lokale ondernemers zijn betrokken bij de organisatie. We geven op 22 september het grootste gedeelte van de dijk weer terug aan de omgeving.