Westfriese Omringdijksait

Omringdijk gaat voor het predikaat WERELDERFGOED

HOORN – 
Het wordt hoog tijd dat de Westfriese Omringdijk op de Werelderfgoedlijst van de Unesco komt. De stuurgroep die zich namens gemeenten, provincie en bedrijfsleven inzet voor actieprogramma rond de dijk, wil de nieuwe wereldstatus gaan bevorderen. Dit zei de Drechterlandse wethouder Luzette Wagenaar gisteren bij de start van het programma dat door de stuurgroep rondom het 126 kilometer lange provinciale monument wordt opgezet. In de schouwburg het Park was alle aandacht erop gericht om de dijk als een ‘merk’ neer te zetten.
Voor dat doel is ook een eigen beeldmerk gemaakt, inclusief een eigen lettertype. Dat is de schepping van gelauwerde ontwerper René Knip, notabene zelf Westfries van geboorte.
 Volgens Wagenaar is het programma ontwikkeld om niet alleen de eigen inwoners maar juist ook de Randstedelingen attent te maken op de ontdekkingstocht die de Omringdijk kan vormen. En om dat doel te bereiken is de status van Werelderfgoed, zoals eerder al droogmakerij De Beemster dat werd.
De Unesco stelt als eis dat het dan wel moet gaan om een object dat ‘onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld is’. Wagenaar: ,,Wij hopen dat het lukt, omdat in onze ogen deze dijk inderdaad uniek is.”