Westfriese Omringdijksait

Eerste laag asfalt op gedeelte Zuiderdijk

HOORN- De Markermeerdijk tussen Enkhuizen en Hoorn is afgekeurd en voldoet niet aan de veiligheidseisen om het water te keren. Om de veiligheid te waarborgen zijn versterkingswerkzaamheden aan deze Zuiderdijk in uitvoering. Door weersomstandigheden en asbestverdenkingen is een achterstand opgelopen, die het hoogheemraadschap vanaf half juni in versneld tempo aan het inhalen is. Op 11 en 12 juli is voor het eerst een gedeelte van de dijkweg voorzien van asfalt.

Het gedeelte van de vluchthaven bij Wijdenes tot een paar honderd meter voor Oosterleek en de afritten hebben een eerste laag asfalt gekregen. Voor de aanwonenden en een tuinbouwbedrijf is de situatie met de asfaltweg daarmee aanzienlijk verbeterd. De weg blijft tot oktober door het vrachtverkeer gebruikt worden voor veelvuldig grondtransport naar andere delen van de dijk.
In de eerste helft van 2012, behoudens onvoorziene omstandigheden, wordt de laatste toplaag asfalt aangebracht.
De grootschalige werkzaamheden voor de dijkversterking tussen de Koggenweg bij Venhuizen en de Oosterpoort in Hoorn blijven nog de rest van het jaar intensief doorgaan. Voor iedereen die er niet werkt en woont blijft de nieuwe weg gesloten.