Westfriese Omringdijksait

Zoektocht naar Omringdijk in Alkmaar

ALKMAAR – Op een buitengewoon koude,natte en vroege zaterdagochtend hebben twee leden van de aan deze Sait gelieerde cultuurclub "De Westfriese Deurloupers" een bijzondere fietstocht door het Alkmaarse gemaakt. Ze volgden de oorspronkelijke loop van de Omringdijk, voor zover dat mogelijk was in het verstedelijkte landschap. Er werd gestart bij de Koedijker Vlotbrug en doorgefietst naar de Oudorper "kippenbrug". Over het totale traject merkten zij op dat het als dijk veelal onherkenbaar verminkt is als gevolg van jarenlange stedelijke expansiedrift.

Het fietspad over de Rekerdijk vertoont nog het meest het vertrouwde grillige beeld wat wij zo goed kennen en ook het Oudorperdijkje is nog als dijk herkenbaar, wat er verder rest zijn slechts hier en daar taludsporen van het dijklichaam. De totale loop is echter nog wel grotendeels te volgen en slechts op twee plaatsen totaal verwoest:

Aan de noordzijde, het kanaal volgend vanaf Koedijk , is even voorbij de Vlielandbrug links van de weg duidelijk een afbuigend taludje herkenbaar. Oud asfalt heeft hier de strijd met het gras grotendeels al verloren: het dijkje wordt hier woest doorsneden door hoge geluidsschermen waarachter verkeersstromen over de Huiswaarderweg razen en potige flatgebouwen onverzettelijk hun ruimte opeisen. Pas aan gene zijde duikt de Omringdijk dan bescheiden weer op:

De tweede "witte vlek" bevindt zich bij industrieterrein Oudorp, waar het dijktraject via de Kraspolderweg uitmondt in een bedrijfsterrein en de Schermerringvaart. Volgens officiële provinciale stukken loopt het tracé aan de achterzijde van het grote bedrijfspand herkenbaar door tot aan de Nieuwe Schermerweg en vervolgt zijn weg als een hoge dijk, dicht langs de bebouwde kom van Oudorp, naar de Huigendijk aan de andere kant van de Schermerringvaart. Na de aanleg van het kanaal Omval-Kolhorn, nog voor de WOII, is de westelijke ringdijk van de Schermeer "bevorderd" tot het nieuwe tracé van de Omringdijk en zijn de bekende rode dijkpalen verplaatst naar de oostzijde van het water.