Westfriese Omringdijksait

Onrust in Zuidoosthoek van Westfriesland

HOORN/ENKHUIZEN – Het is de afgelopen maanden onrustig geweest in de zuidoosthoek van West-Friesland. Het Hoogheemraadschap heeft een begin gemaakt met de grootschalige werkzaamheden aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Alle wegen die in dit gebied aansluiten op de dijk zijn afgesloten. 
In de GS van Noord Holland heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over deze werkzaamheden. Steen des aanstoots is het gebruik van zogenoemde basaltonblokken uit de fabriek in plaats van de huidige noordse stenen. Het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland vermeldt dat versterking van de dijk tussen Hoorn en Enkhuizen op een cultuurhistorisch verantwoorde manier dient te gebeuren. Op diverse locaties lijken de aanpassingen de historische uitstraling van de dijk echter aan te tasten. Ook de stichting voor Landelijk Schoon, Landschap Noord-Holland en de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer hebben al officieel bij de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap het behoud van het historisch dijkaanzicht bepleit. De provincie heeft inmiddels toegezegd het besluit te herzien. Plannen voor de loop van een verbindingsweg die dwars door het gebied naar de dijk Enkhuizen Lelystad moet voeren hebben eveneens onrust veroorzaakt. Er is een variant gepresenteerd van de weg die bij Hoogkarspel scherp afbuigt om vervolgens de Westfriese Omringdijk te volgen naar Enkhuizen. In Drechterland leidde dat tot de oprichting van actiegroep 'Niet door het lint' en ook bewoners van Broekerhaven hebben een actiegroep opgericht om te voorkomen dat de nieuwe Westfrisiaweg ten zuiden van Hoogkarspel wordt aangelegd. De laatste actiegroep voorspelt files en ongevallen op het stuk van de Westfriese Omringdijk bij Broekerhaven. Het wachten is op de bevindingen over de MER van de MERcommissie in Utrecht. Naar verwachting is daarover in januari 2008 meer bekend.