Westfriese Omringdijksait

Gemeente Harenkarspel wil verborgen historie leven inblazen

HARENKARSPEL – De gemeente Harenkarspel is met een "startnotitie" naar buiten gekomen waarin zij een voorstel doet tot een grootschalig opwaarderen van het gebied tussen Warmenhuizen/Tuitjenhorn en de Westfriese Omringdijk. Er zou een ecologische route moeten worden aangelegd langs bestaande en nog bloot te leggen geschiedkundige locaties. Ook de resten van de dwangburcht "Nuwendoorn" maken deel uit van de plannen. De fundamenten van de door Floris V gestichtte burcht liggen er nu nogal troosteloos bij en zijn voor de wandelende dijkloper met moeite bereikbaar. In de notitie nu worden o.a. verbeteringen voorgesteld op dit punt. Mogelijke elementen als een uitkijktoren en een bezoekerscentrum op deze lokatie zouden ook voor de dijktoerist een belangrijke aanvulling kunnen zijn op wat toch al het meest spectaculaire tracé is op de omringdijkroute.

Op 11 september zijn de fracties van de gemeente akkoord gegaan met de startnotitie zoals die werd gepresenteerd. Ook de dorpsraad Eenigenburg bleek positief over het plan. Het opknappen van De Nuwendoorn werd met name toegejuicht, omdat het huidige ecologische beleid velen een doorn in het oog is ; het zal er waarschijnlijk alleen maar toe kan leiden dat er van de voormalige dwangburcht over 50 jaar niets meer over is. Kanttekeningen bij het plan betroffen m.n. de financiën. Ook werd vrees uitgesproken over mogelijk toenemende verkeersdrukte, maar hierop reageerde wethouder Slagter alsvolgt: " De route is opgezet voor de fijnproever. De wandelaar met interesse voor cultuur. Het gaat niet om massatoerisme."